Armiranobetonski ramovski propusti

Proizvodi / Armiranobetonski ramovski propusti

Armiranobetonski ramovski propusti

Armiranobetonski ramovski propusti se proizvode u metalnoj oplati. Marka betona i armatura su na projektu. Elementi se međusobno spajaju na pero i žqeb, a postoji mogućnost poprečnog utezanja. Moguća je proizvodnja raznih dimenzija prema potrebi naručioca.

R. broj

Dimenzije

 

a

h

b

P1

200

200

100+50

P2

250

250

100+50

P3

200

250

100+50

Betonjerka Čačak