Armiranobetonski slivnici

Proizvodi / Armiranobetonski slivnici

Armiranobetonski slivnici

Proizvode se od betona MB-30 u metalnim kalupima na vibro stolu. Koriste se za odvođenje atmosferske vode sa kolovoza, parkinga kao i u druge namene. Po potrebi moguća je izrada jednog ili više otvora za ugradnju priključaka.

Karakteristike za slivnike

D

d

L

kg

MB

450

60

1000

200

30

Karakteristike za slivnike

D

D1

h

h1

kg

MB

450

570

60

50

50

30

Betonjerka Čačak