Betonski elementi za šahte

Proizvodi / Betonski elementi za šahte (Nearmirani i armirani)

Ploča

Namenjena je za ugradnju livenog poklopca šahte.

KARAKTERISTIKE PLOČE

D

h

d1

d2

d3

kg.

625

100

150

132,5

55

412

Završni prsten

KARAKTERISTIKE ZAVRŠNOG PRSTENA

D

D1

d

h

kg.

1000

625

120

600

675

Prsten

KARAKTERISTIKE PRSTENA

Red.
br.

D

D1

d

h

kg.

1

1000

1240

120

250

265

2

1000

1240

120

500

525

3

1000

1240

120

1000

1050Kineta

Podna ploča za nearmirane i armirane kinete. Armira se sa: φ12/ 10 cm u oba pravca.

KARAKTERISTIKE KINETE

Red.
br.

D

D1

d

d1

h

kg.

1

1000

1240

120

120

750

1025

2

1000

1240

120

120

1000

1275

Betonjerka Čačak