Betonski šaht

Proizvodi / Betonski šaht

Penjalica

Betonski elementi za šahtove proizvode se na mašini “VIBROMATIC” od vodonepropustljivog betona MB40. U zavisnosti od zahtevanog opterećenja, nogu se raditi nearimirani i armirani. Spajanje elemenata može se vršiti gumenim dihtunzima ili specijalnim bitumenskom masom. Upotrebljavaju su za sve vrste šahtova i bunara.

A

B

C

80

120

330

 

Betonjerka Čačak