CEVI SA Mufom

Proizvodi / Cevi sa mufom

VIBROPRESOVANE CEVI TIPA "OMAG"

Cevi se proizvode na mašini tima “OMAG” od betona MB-40. U zavisnosti od zahtevanog spoljnjeg i unutrašnjeg opterećenja cevi se armiraju odgovarajućom armaturom. Spajanje cevi se vrši našom specijalnom bituminskom masom koja obezbeđuje potpuno zaptivanje i elastičan spoj na muf ili falc. Unutrašnje površine cevi su glatke tako da garantuju zahtevani koeficijent hrapavosti. Proizvodnja cevi je pod kontrolom Insituta za ispitivanje materijala Republike Srbije.

NAMENA: Betonske vibropresovane cevi koriste se za razne kanalizacione i melioracione sisteme kao i za druge namene. Uz dodatak specijalnih aditiva ili premaza unutrašnje strane cevi se mogu primeniti za odvod agresivnih voda.

CEVI SA MUFOM

Čist otvor
D (mm)

Debljina zida
d (mm)

Dužina
L (mm)

Otpornost
na temeni
pritisak (KN/m)

Težina

kg/ml

400

55

2500

32

210

500

60

2500

35

280

600

70

2500

38

360

800

85

2500

43

640

1000

110

2500

63

1050

1100

120

2500

68

1280

1200

130

2000

79

1480

Betonjerka Čačak