CEVI SA FALCOM

Proizvodi / Cevi sa falcom

VIBROPRESOVANE CEVI

Čist otvor
D (mm)

Debljina zida
d (mm)

Dužina
L (mm)

Otpornost
na temeni
pritisak (kN/m)

Težina

kg/ml

1400

150

2000

80,0

1850

1600

170

2000

81,0

2360

1800

190

1500

83,0

2970

VIBRIRANE CEVI

Čist otvor
D (mm)

Debljina zida
d (mm)

Dužina
L (mm)

Otpornost
na temeni
pritisak (kN/m)

Težina

kg/ml

1200

130

1500

79,0

1380

1400

150

1500

80,0

1780

1600

165

1000

81,0

2380

2000

210

1500

85,0

3630

2200

230

1500

85,0

4380

2400

250

1500

85,0

5200

Betonjerka Čačak